Smaller Default Larger

Dispečerska služba zdravstva je bila ustanovljena pod okriljem Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 1. marca 2018. Operativni del službe deluje v dveh ločenih centrih, v Ljubljani (v izgradnji) in Mariboru, na Trgu Leona Štuklja 10, kjer zdravstveni dispečerji delujejo v moderno opremljenih in tehnološko podprtih prostorih. Predvidena dokončna vzpostavitev službe je konec leta 2019, časovni roki pa so odvisno od postopkov javnega naročanja in tehnoloških pogojev, kot sta vzopostavitev enotnega sistema radijskih zvez za potrebe zdravstva in celovita informacijska rešitev. Po Pravilniku o dispečerski službi zdravstva bo nacionalno Dispečersko službo zdravstva tudi v bodoče upravljal Univerzitetni klinični center Ljubljana.


NAMEN VZPOSTAVITVE DISPEČERSKE SLUŽBE V ZDRAVSTVU

Namen ustanovitve Dispečerske službe zdravstva je:

  • zagotovili enako dostopnost do nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov na območju celotne države,
  • izboljšati kakovost storitev nujne medicinske pomoči ter posledično izboljšati dolgoročno preživetje in kakovost preživetja v primerih izven bolnišničnega zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanjih,
  • racionalizirati delovanje nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov in
  • izboljšati pripravljenost zdravstva za delovanje v primeru posebnih oziroma izrednih dogodkov, npr. množičnih nesreč.

ZNAČILNOSTI DELOVANJA DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA

Dispečerska služba zdravstva bo:

  • delovala neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu,
  • sprejemala nujne klice z zdravstvenega področja, to je klic v sili: 112, naročanje prevozov pacientov: 1994 in eNaročanje,
  • spremljala, razporejala in koordinirala delovanje vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči, ekip helikopterske nujne medicinske pomoči in ekip izvajalcev nenujnih prevozov,
  • vodila bo evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih zavodov, ki so vključeni v mrežo NMP.

Predvidoma bo Dispečerska služba zdravstva usmerjala najbližje mobilne enote na kraj dogodka po vnaprej določenih kriterijih - odposlana bo najbližja mobilna enota nujne medicinske pomoči, ne glede na občino, v kateri je do dogodka prišlo. Odločitev o najprimernejši ekipi za izvoz bo prav tako sprejel zdravstveni dispečer na podlagi analize klica in ocene konkretne situacije v skladu z odločitvenim modelom Slovenski indeks za nujno medicinsko pomoč.