Smaller Default Larger

 Dispečerska služba zdravstva je bila ustanovljena pod okriljem Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 1. marca 2018. Operativni del službe deluje v dveh ločenih centrih, v Ljubljani na Bohoričevi ulici 4 in v Mariboru na Trgu Leona Štuklja 10, kjer zdravstveni dispečerji delujejo v moderno opremljenih in tehnološko podprtih prostorih. Predvidena dokončna vzpostavitev službe je leta 2022, ko bo Dispečerska služba zdravstva predvidoma prevzela tudi področja z narodnimi manjšinami. Po Pravilniku o dispečerski službi zdravstva bo nacionalno Dispečersko službo zdravstva tudi v bodoče upravljal Univerzitetni klinični center Ljubljana.

 

NAMEN VZPOSTAVITVE DISPEČERSKE SLUŽBE V ZDRAVSTVU

Namen ustanovitve Dispečerske službe zdravstva je:

  • zagotoviti enako dostopnost do nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov na območju celotne države,
  • izboljšati kakovost storitev nujne medicinske pomoči ter posledično izboljšati dolgoročno preživetje in kakovost preživetja v primerih izven bolnišničnega zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanjih,
  • racionalizirati delovanje nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov in
  • izboljšati pripravljenost zdravstva za delovanje v primeru posebnih oziroma izrednih dogodkov, npr. množičnih nesreč.

ZNAČILNOSTI DELOVANJA DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA 

Dispečerska služba zdravstva:

  • deluje neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu,
  • sprejema nujne klice z zdravstvenega področja, to je klic v sili: preko (ReCO) 112 (v prihodnosti bo predvidoma sprejemala tudi naročila za prevozov pacientov: 1994 in eNaročanje),
  • spremljala, razporejala in koordinirala delovanje vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči, ekip helikopterske nujne medicinske pomoči (in v bodoče predvidoma tudi ekip izvajalcev nenujnih prevozov),
  • bo vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih zavodov, ki so vključeni v mrežo NMP.

Dispečerska služba zdravstva usmerja najbližje mobilne enote na kraj nujnega dogodka po vnaprej določenih kriterijih - v primeru življenjske ogroženosti je odposlana najbližja mobilna enota nujne medicinske pomoči, ne glede na občino, v kateri je do dogodka prišlo. Odločitev o najprimernejši ekipi za izvoz sprejme zdravstveni dispečer na podlagi podatkov, ki jih prejme tekom obravnave klica in ocene konkretne situacije v skladu z odločitvenim modelom Slovenski indeks za nujno medicinsko pomoč.