Smaller Default Larger

Prva pomoč je neposredna in takojšnja oskrba poškodovane ali nenadno obolele oseba na kraju dogodka z namenom ohranitve življenja ali preprečitve poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta. Nudenje prve pomoči je državljanska in moralna dolžnost posameznika, v Sloveniji pa dolžnost dajanja prve pomoči opredeljuje 2. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pravi, da je vsakdo "dolžan poškodovancu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči."

Priporočljivo je, da vsakdo opravi tečaj nudenja prve pomoči in tečaj izvajanja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja ter redno osvežuje svoje znanje.