Smaller Default Larger

 

Pred izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja

01

 

Preglejte okolico in osebo, ter zagotovite varnost sebi, pacientu in očividcem. Osebo močno stresite za ramena (oz. jo uščipnite za roko ali lice) ter glasno vprašajte: "Ali ste v redu?", da se prepričate, če oseba potrebuje pomoč.
V kolikor se oseba odzove in če je okolica varna, osebo pusti v obstoječem položaju; povprašaj kaj se je zgodilo in po potrebi pokliči pomoč; preverjaj stanje pacienta do prihoda reševalcev.


02

 

V kolikor se oseba ne odziva oziroma potrebuje nujno medicinsko pomoč pokličite številko 112, kjer boste operaterju povedali povedali kraj dogodka ter osnovne informacije ter boste prevezani v dispečerski center zdravstva, kjer vam bo zdravstveni dispečer dal ustrezna navodila. V kolikor imate možnost, vklopite zvočnik na telefonu. Natančno sledite vprašanjem zdravstvenega dispečerja ter kratko in jedrnato odgovarjajte na njegova vprašanja. Vprašanja, ki vam jih zdravstveni dispečer zastavlja so potrebna za hitro aktivacijo najbližje in najustreznejše enote nujne medicinske pomoči.


03

 

Položite pacienta na tla na hrbet. Sprostite dihalno pot, tako da eno roko postavite na čelo, z drugo privzdignite brado in zvrnite glavo nazaj.


04

Sklonite se. Prislonite vaše uho nad usta pacienta in glejte ali se prsni koš dviguje ali čutite sapo in ali slišite dihanje. Opazujte 10 sekund! 

Temeljni postopki oživljanja Evropskega reanimacijskega sveta

 

Če ste v dvomih, da oseba diha normalno ukrepajte, kot da dihanje ni normalno in se pripravite na oživljanje. Pošljite nekoga iz okolice, da prinese AED. Če ste sami ne zapuščajte pacienta.

01

 

Poskrbite, da je pacient na tleh, na trdi podlagi in leži na hrbtu.
Eno dlan položite na sredino pacientovega prsnega koša, drugo dlan položite na prvo. Z močnimi pritiski izvajajte stise prsnega koša (5-6cm globoko, 100x/min), tako da so roke v komolcih iztegnjene ter pravokotno na prsni koš pacienta. Pri tem štejte na glas, 1 in 2 in 3 in 4...


02

 

Zgolj v kolikor ste vešči izvajanja umetnega dihanja po 30 stisih prsnega povežite stise prsnega koša z umetnim dihanjem. Glavo zvrnete nazaj, s palcem in kazalcem roke, ki je na čelu zamašite nosnici. Pustite usta odprta in brada privzdignjena. Naredite normalno globok vdih, položite svoje ustnice okrog ust pacienta, tako da zagotovite popolno tesnjenje. Dvakrat po eno sekundo enakomerno vpihujte v usta pacienta in opazujte, če se prsni koš dviguje. Postopke dveh vpihov vam lahko vzame največ 10 sekund.
Nadaljujte s stisi prsnega koša. 


03

 

V kolikor je na kraju več očividcev se na vsaki 2 minuti izmenjujte, da zagotovite čimbolj učinkovito izvajanje stisov prsnega koša.
Izvajajte stise prsnega koša, dokler se ne pojavijo znaki življenja (se oseba zbudi oz. po defibrilaciji z AED prične samostojno redno dihati) oziroma dokler ekipa nujne medicinske pomoči ne prevzame pacienta.
Zveze ne prekinjajte dokler vam tega ne naroči zdravstveni dispečer!


Oživljanje pomeni reševanje pacienta iz navidezne in klinične smrti nazaj v normalno delovanje organizma in telesa. Pri tem je zelo pomembna hitra in z znanjem podprta pomoč tistemu, ki jo v danem trenutku potrebuje. Znano je da pri teh pacientih pomeni vsaka minuta ogromno, podatek , ki je strokovno podprt navaja, da za takšne paciente pomeni ena minuta brez dihanja in bitja srca deset procentov manj možnosti za preživetje.

Zelo je pomembna veriga preživetja, ki nam pove, da zgodnji klic na številko 112 in takojšni pričetek z zunanjimi stisi prsnega koša pripomoreta k večji možnosti preživetja. Veriga zajema tudi zunanji avtomatski defibrilator, če je na voljo ter čim hitrejši prihod nujne medicinske pomoči katera začne z dodatnimi postopki oživljanja. Sam čas prihoda pa je odvisen od našega klica.

Veriga preživetja

Pri pacientih izvajamo temeljne postopke oživljanja, kadar so nezavestni, ne dihajo normalno in nimajo tipnih pulzov. Pristop do nekoga, ki leži na tleh in ne kaže znakov življenja, mora temeljiti na lastni varnosti in varnosti pacienta. Dejavniki, ki vplivajo na našo in pacientovo varnost so lahko promet, požar, eksplozija, ogljikov monoksid, kisline, elektrika itd.

Ko si zagotovimo varnost preverimo zavest pacienta. To storimo tako, da pristopimo do pacienta, ga primemo za ramena, ga nežno potresemo ter glasno nagovorimo z vprašanjem »Ali ste v redu?«.

Pri pacientih, ko ugotovimo da so neodzivni in ne reagirajo na naše dražljaje, moramo najprej glasno poklicati »na pomoč«, da nam iz okolice pride še nekdo pomagati. Nato začnemo preverjati dihanje pacienta. Najprej mu zvrnemo glavo nazaj in sicer tako, da eno roko položimo na čelo z drugo pa privzdignemo spodnjo čeljust.

Nato se z svojo glavo približamo njegovi tako, da poslušamo dihanje ter gledamo njegov prsni koš če se dviguje. Ta postopek izvajamo deset sekund in ob tem poslušamo dihanje, čutimo sapo na svojem licu in gledamo prsni koš. V tem času mora pacient vsaj dvakrat pravilno vdihniti. Če pacient ne vdihne pravilno vsaj dvakrat štejemo to kot nezadovoljivo dihanje ali agonalno dihanje.

Naslednje kar moramo storiti je, da o tem stanju pacienta obvestimo nujno medicinsko pomoč na številko 112. Ob klicu nas bo operater na pristojnem regijskem centru (RECO) preusmeril v pristojen dispečerski center zdravstva, kjer nas usposobljeni zdravstveni delavci vodijo skozi postopek izvajanja TPO. Pri pogovoru z zdravstvenim dispečerjem mu moramo posredovati osnovne podatke o lokaciji dogodka, telefonski številki in stanju pacienta.

Ko opravimo klic, pacientu takoj slečemo zgornji del oblačil, da si odkrijemo njegov prsni koš. Pri pacientu pogledamo kje ima sredino prsnega koša, običajno se to nahaja med bradavicami pacienta. Po določitvi sredine položimo obe svoji roki na sredino prsnega koša in z iztegnjenimi rokami izvajamo stise na prsnico. Frekvenca kompresij naj bo od 100 – 120 v eni minuti in prsni koš naj se ugreza nekje za 5 – 6 cm.  Sam algoritem temeljnih postopkov oživljanja zahteva 30 kompresij na prsnico in 2 vpiha. Vpihe pacientu lahko zaradi različnih vzrokov izpustimo in izvajamo samo kvalitetne stise prsnega koša, v kolikor se odločimo za vpihe pa moramo paziti, da ne trajajo več kot 1 sekunda na vpih.

Pri pacientu kateremu ugotovimo, da ne diha normalno poskušamo čim prej ugotoviti kje se nahaja najbližji AED. Če smo sami pošljemo nekoga drugega, da ga gre iskati. Ko ga imamo na voljo ga odpremo in vklopimo ter sledimo njegovim navodilom. Med tem, ko se aparat vklaplja mi nemoteno nadaljujemo z kompresijami na sredino prsnega koša.

Elektrode, ki so priložene v aparatu jih odpremo in namestimo na pacientov prsni koš in sicer tako kot nam kaže slika na elektrodah. Desna elektroda gre na srednjo ključnično linijo leva pa na srednjo pazdušno linijo.

Ko aparat zahteva da se pacienta ne dotikamo se odmaknemo in čakamo na nadaljnja navodila. Aparat bo ugotovil ali je motnja ritma takšna, ki zahteva zdravljenje z električnim sunkom nas bo o tem obvestil, naša naloga pa je, da vse okoli pacienta o tem opozorimo in še enkrat preverimo ali se kdo pacienta dotika potem pa pritisnemo gumb za proženje električnega sunka.

Po uspešni izvedbi električnega sunka nadaljujemo z temeljnimi postopki oživljanja dokler nas aparat zopet ne opozori, da se naj odmaknemo, ker preverja ritem pacienta. Če aparat ne zahteva defibrilacije, nadaljujemo z temeljnimi postopki oživljanja. Ta postopek delamo, dokler ne pride nujna medicinska pomoč ali če pacient začne kazati zanesljive znake življenja.